Implantater

Hvad er et tandimplantat?

Et tandimplantat er en kunstig rod, som indsættes i kæbebenet, som erstatning for én eller flere mistede tænder. Erstatning af manglende tænder med implantater er en skånsom behandling, som ikke involverer andre tænder. Et tandimplantat er i princippet en rodformet skrue fremstillet af grundstoffet titanium, som accepteres utrolig godt af organismen. Implantater måler i gennemsnit 8-14 mm med en diameter på 3-4 mm.Titanium har den egenskab, at det er i stand til at indgå en fysisk-kemisk forbindelse med knoglen og derved låses fast. I fagsprog såkaldt 'osseointegration'.

Når det indsatte implantat er vokset fast i knoglen, påsættes en opbygning, og på den påsættes en krone i porcelæn.Typisk består en afsluttet implantat behandling således af 3 dele:

  • Implantat som skrues ind i kæbebenet.
  • Opbygning som skrues fast til implantat.
  • Krone som skrues, eller limes, til opbygning
Implantater kan også anvendes til at fastgøre en løstsiddende protese, idet der på implantater kan monteres en tryklås til forankring af den løse protese.

Ønsker man ikke aftagelig protese, er det også muligt at erstatte alle mistede tænder med fastsiddende tandimplantater.

Behandling med implantater er det største fremskridt, der er sket indenfor tandplejen i de senere år. Alene i Danmark får over 20.000 patienter hvert år indsat tandimplantater.

Operationen

Da tandimplantater indopereres i knoglen, skal denne have en vis bredde og højde. Derfor foretager vi altid en grundig forundersøgelse, hvor vi bl.a. tager røntgenbilleder af kæben.
Hvis det viser sig at der er for lidt knogle til at isætte implantat, er det muligt at genopbygge den. Det kan gøres enten med patientens egen knogle eller en kunstig knogle, eventuelt med en kombination af begge.


En knoglegenopbygning betyder dog, at behandlingen bliver dyrere og i nogle tilfælde forlænges.

Implantater indsættes i lokalbedøvelse under absolut sterile forhold. Selve indgrebet foregår ved at der bores et hul i kæbebenet, hvorefter implantatet forsigtigt skrues på plads.
Herefter skal implantatet vokse sammen med knoglen. Afhængigt af forholdene sker dette i løbet af 6 uger til 6 måneder.I helingsperioden kan manglende tænder, af kosmetiske hensyn, erstattes af en aftagelig smileprotese eller en fastsiddende krone eller bro.

Når helingsperioden er vel afsluttet og et røntgenbillede har vist, at implantatet er vokset sammen med knoglen, kan der bygges videre på implantatet med krone i porcelæn. Dette sker lige som ved andre typer af aftryk til kroner med samarbejde med et tandteknisk laboratorium, som fremstiller kronen.

Pleje og vedligeholdelse

Implantater skal passes som almindelige tænder.
Der kan ikke opstå caries (huller) i et implantat. Der kan dog - som ved almindelige tænder - opstå paradentose, hvilket i værste fald fører til at implantatet mistes.
Den vigtigste pleje og vedligeholdelse af implantater er derfor den samme som for naturlige tænder: Grundig renhold.
Du vil altid modtage instruktion i hvilke teknikker og redskaber, der er velegnede i lige præcis dit tilfælde.
Rygning, knogleskørhed og andre biologiske sygdomme formodes at nedsætte levetiden på implantater.

Tanden er mistet..

Implantat indskruet i kæbebenet (kæbeknoglen).

Opbygning påskruet implantatet. Porcelænskrone klar til pålimning.

Kolt Tandlæge Center v/Elizabet Helle

Kolt BC

Kolt Østervej 33
8361 Hasselager
Tlf: 86 28 94 40
Mail: mail@tandlaegerne-kolt.dk

Kolt Tandlæge Center v/ Elizabet Helle

Mandag:    7:30  - 16:00

Tirsdag:     7:30  -  16:00

Onsdag:     7:30  - 16:00

Torsdag:    7:30  -  16:00

Fredag:      8:00  -  12:00

​Lørdag:       efter aftale

Se hvornår vi har ferielukket her​